SiNET

Tato domena je prevadzkovana v sieti SiNET
This domain is powered by SiNET


SiNET Telecom s.r.o.
Kukučínova 4250, 058 01 Poprad, Slovakia
tel.: +421 52 7723 776, fax: +421 52 7733 935
e-mail: sinet@sinet.sk